การสมัครสมาชิก | ไลฟ์กรุ๊ป - Life Group Product

You are here

การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก

ชุดสมัครเพียง 590 บาท (จ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพ)

พร้อมรับของแถมรวมมูลค่ากว่า 1,000 บาท และสร้างรายได้ทุกเดือน

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

 • สมัครเพียงครั้งเดียวไม่เก็บค่าต่ออายุรายปี
 • รับกระเป๋าเอกสารและคู่มือดำเนินธุรกิจ
 • รับผลิตภัณฑ์ กาแฟเขาชะงุ้ม 1 กล่อง (15 ซอง)
 • เลือกรับเป็น สบู่สมุนไพร หรือ สบู่เหลวโคเซี๊ยลี่ หรือ โลชั่นโคเซี๊ยลี่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ได้รับคะแนนสะสมแรกเข้า 150 คะแนน (PV)
 • ได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก ส่วนลด 20% - 30% ทันที
 • ได้รับสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการสวัสดิการไลฟ์กรุ๊ป
 • รับส่วนลดคะแนนกลุ่มส่วนตัว 7% - 45%
 • เป็นมรดกทางธุรกิจตกทอดสู่ทายาท
 • มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯจัดขึ้น

ขอให้ทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมธุรกิจไลฟ์กรุ๊ป

ขอให้ทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมธุรกิจไลฟ์กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้วยความ ซื่อตรง และซื่อสัตย์ และอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจแบบ “คุณธรรมนำทาง – เสริมสร้างธุรกิจ” ธุรกิจไลฟ์กรุ๊ป สร้างคน  สร้างงาน  สร้างอาชีพที่มั่นคง ตลอดไป...

ฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์ (สมัครสมาชิกเพื่อทำธุรกิจไลฟ์กรุ๊ปต้องกรอกใบสมัครตัวจริงเท่านั้น กรอกใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ฝ่ายขาย / Center / Middle Point Center ทุกแห่งทั่วประเทศ)