ลำปาง | ไลฟ์กรุ๊ป - Life Group Product

You are here

ลำปาง

ศูนย์ตัวแทนขาย (Middle Point Center)
รหัสศูนย์ สถานที่ตั้งศูนย์
CM2012
140 ม.9 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
CM2013
9 ม.4 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
CM2101
169 ม.3 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
CM2102
40 ม.8 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
CM2104
54 ม.2 ต.นาลัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
CM2105
248/1 ม.4 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
CM2523
44 ม.12 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
CM2531
174 ม.5 ถ.แม่ทะ-ลำปาง ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

อำเภอ/เขต

ผลิตภันฑ์แนะนำ