วิธีการเช็คโบนัสในมือถือ | ไลฟ์กรุ๊ป - Life Group Product

You are here

วิธีการเช็คโบนัสในมือถือ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกได้ทราบว่าได้รับโบนัสปันผลจำนวนเงินเท่าไร และสามารถทราบว่าสมาชิกในสายงานมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ เพื่อสะดวกการติดตามและแนะนำช่องทางการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้เข้าใจ รู้จักรักษาสิทธิประโยชน์ส่วนตัวให้มากขึ้น สามารถตรวจสอบผ่านมือถือได้ตามคำแนะนำนี้หรือสามารถ

กดลิงค์นี้ได้เลย www.lgicenter.com

หมายเหตุ สามารถเช็คโบนัสออนไลน์ก่อนโบนัสออกได้อย่างน้อย 3 วันทำการ

วิธีการเช็คโบนัสในมือถือ