โสมหลีนเซียม 2021 | ไลฟ์กรุ๊ป - Life Group Product

You are here

โสมหลีนเซียม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โสมหลินเซียม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โสมหลินเซียม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรชนิดน้ำ โสมหลินเซียม ได้คัดสรร สมุนไพรจีนชั้นเลิศกว่า 10 ชนิด ซึ่งให้คุณค่า ทางวิทยาศาสตร์ และปรับสมดุล ตามหลักหยิน-หยาง ของแพทย์จีนแผนโบราณเพื่อบำรุงร่างกายฟื้นฟู ทุกระบบในร่างกาย อาทิ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบกล้ามเนื้อ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายของเสีย ระบบฮอร์โมน ระบบสืบพันธุ์ ระบบภูมิต้านทานโรค บำรุงอวัยวะทั้ง 5 ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ ม้าม ปอด

วิธีรับประทาน : ครั้งละ1-2 ช้อนต๊ะ ก่อนอาหารเช้า-เย็น

คำแนะนำ : เขย่าก่อนรับประทาน หลังเปิดขวดควรเก็บไว้ในตู้เย็น